Resurse umane - Ossian

Go to content

NECHITA VIORELA-GABRIELA
DIRECTOR

Viziunea școlii:
Performanţă, promovarea adevăratelor valori, egalitatea şanselor sunt atributele serviciilor noastre educaţionale.    


Misiunea școlii:

„Formarea unor specialiști bine integrați în societatea actuală, cu solide cunoștinte teoretice, abilități practice și valori morale, care să raspundă comenzii sociale.”

Ne propunem furnizarea serviciilor educaționale de calitate, pentru a forma elevi bine pregătiți teoretic și profesional, demni și toleranți, deschiși spre valorile umaniste și știintifice, orientati profesional, integrați social.

TRITEANU SILVIA
CONSILIER EDUCATIV

  Unitatea dispune de resurse umane competente, ceea ce asigură un învățământ performant, la nivelul cerințelor formării unor cadre tinere bine pregătite profesional, precum și absolvenți de liceu cu rezultate de excepție care urmează perfecționarea de specialitate la diverse universități și facultăți din țară.
  Majoritatea cadrelor didactice care predau la clasă sunt titulare pe post și au gradele didactice I și II.
  Acest colectiv didactic este sprijinit în activitate de personalul didactic auxiliar: pedagog, bibliotecar, laboranți, tehnician fermă, secretar, personal TESA și muncitori,  personal nedidactic, cu activitate preponderentă în ferma didactică.

Limbă și comunicare

RAD MONICA

  Limba și literatura română

  Comisia metodică are drept cadru de referință, esențial, principiul învățării prin acțiune, predarea și învățarea se întemeiază pe modelul comunicativ adaptat particularităților de vârstă ale elevilor.
  Totodată, comisia își propune să formeze diferite concepte de comunicare și interpretare a textelor literare și nonliterare, ceea ce înseamnă că elevii pot să devină factori activi ai propriei formări.

  Limbi moderne (franceză și engleză)

  Asigurarea unei mai bune comunicări cu persoane din alte țări din cadrul UE, câstigarea siguranței de sine și a respectului față de “EU” ca individ și alte comunități.

TRITEANU SILVIA DANIELA

CHIORAN AMALIA MAGNOLIA

BALLA IRMA

  Limba si literatura maghiară

  A magyar nyelv- és irodalomoktatás jelentosége

  Anyanyelvünk, irodalmunk oktatása nemcsak tantárgy mivolta miatt szükséges és fontos,hanem azért is, mert rendkívüli nevelo hatásánál fogva ember/jellemformáló,
gyökértudatot, erkölcsi tartást, esztétikai ízlést biztosító tevékenység. Mai világunkban, mikor a médiák és a globalizáció mindezek ellen hatnak, fontosabb, mint bármikor, hogy orízzük és oríztessük nyelvünk értékeit, hogy tanulóinkat a nyelvismeret által logikusan gondolkozó, gondolataikat pontosan és árnyaltan kifejezni tudó beszélokké neveljük.

  
Érto olvasókként muveket, jellemeket tudjanak értelmezni, irodalmunkat a történelmi ido,  a kultúrtörténeti és világirodalmi összefüggésekben lássák.
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, nem elég a kitartó, napi munka, hanem elhivatottság és felelosségtudat is szükséges, csak ezek által érhetünk el eredményeket.

Științe

VENTER EVA

CONDE MARIA

CONDOR IULIU

MIKE GYONGYVER

BALAZS MARIKA

RAD RAMONA

SALLAY CAROL

KOVACS ISTVAN

MOISE ADRIAN

   Om și societate
  Educarea în spiritul valorilor umaniste și creștine, al unei relații între “Eu și Celălalt”, cunoașterea lumii în care trăim, dezvoltarea armonioasă a personalității.

BENEDEK VASILE

PRODAN FLORINA

PECEA IOANA ANCA

ARDAI MARIA

STEFAN MIRCEA

COSTEA DAN

Tehnologii

POCOLA ADINA CAMELIA

LORINCZ ATTILA

PREDA GHEORGHINA

BIRTALAN OTTO

ASTALIS GABRIELA

BREJE FLORE

MOTANTAN MONICA

MESAROS STEFANIA

POCOLA REMULUS TEODOR

OROSZ ZOLTAN

BARNUT AUREL

COZMA VASILE IOAN

Personal didactic auxiliar și nedidactic

GHETIE ROMANA

RUS FLORICA

CRIȘAN FLORICA

POP TATIANA

MORLOCAN VASILE

BREJE MELANIA

BREJE FLORE

Back to content