Resurse umane - Ossian

Go to content

Prof. dr. BENEDEK VASILE

DIRECTOR

Viziunea școlii:
Liceul tehnologic ”Ioan Ossian”oferă prin tradiție și colaborarea cu mediul extern, o educație de calitate, cu șanse egale pentru toți elevii în scopul atingerii performanțelor
individuale și colective, care să îi formeze pentru viitoarea carieră, și pentru învățarea pe
tot parcursul vieții.


Misiunea școlii:

Școala noastră promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinea
fiecărui elev pentru a fi capabil să își aleagă viitorul în condiția unei societăți bazate pe

dinamism și concurență.
MIKE GYONGYVER

CONSILIER EDUCATIV

  Unitatea dispune de resurse umane competente, ceea ce asigură un învățământ performant, la nivelul cerințelor formării unor cadre tinere bine pregătite profesional, precum și absolvenți de liceu cu rezultate de excepție care urmează perfecționarea de specialitate la diverse universități și facultăți din țară.
  Majoritatea cadrelor didactice care predau la clasă sunt titulare pe post și au gradele didactice I și II.
  Acest colectiv didactic este sprijinit în activitate de personalul didactic auxiliar: pedagog, bibliotecar, laboranți, tehnician fermă, secretar, personal TESA și muncitori,  personal nedidactic, cu activitate preponderentă în ferma didactică.

Limbă și comunicare

  Limba și literatura română

  Comisia metodică are drept cadru de referință, esențial, principiul învățării prin acțiune, predarea și învățarea se întemeiază pe modelul comunicativ adaptat particularităților de vârstă ale elevilor.
  Totodată, comisia își propune să formeze diferite concepte de comunicare și interpretare a textelor literare și nonliterare, ceea ce înseamnă că elevii pot să devină factori activi ai propriei formări.

  Limbi moderne (franceză și engleză)

  Asigurarea unei mai bune comunicări cu persoane din alte țări din cadrul UE, câstigarea siguranței de sine și a respectului față de “EU” ca individ și alte comunități.

COSMA DAIANA
FIȚ DELIA

TRITEANU SILVIA DANIELA

CHIORAN AMALIA MAGNOLIA

  Limba si literatura maghiară

  A magyar nyelv- és irodalomoktatás jelentosége

  Anyanyelvünk, irodalmunk oktatása nemcsak tantárgy mivolta miatt szükséges és fontos,hanem azért is, mert rendkívüli nevelo hatásánál fogva ember/jellemformáló,
gyökértudatot, erkölcsi tartást, esztétikai ízlést biztosító tevékenység. Mai világunkban, mikor a médiák és a globalizáció mindezek ellen hatnak, fontosabb, mint bármikor, hogy orízzük és oríztessük nyelvünk értékeit, hogy tanulóinkat a nyelvismeret által logikusan gondolkozó, gondolataikat pontosan és árnyaltan kifejezni tudó beszélokké neveljük.

  
Érto olvasókként muveket, jellemeket tudjanak értelmezni, irodalmunkat a történelmi ido,  a kultúrtörténeti és világirodalmi összefüggésekben lássák.
Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, nem elég a kitartó, napi munka, hanem elhivatottság és felelosségtudat is szükséges, csak ezek által érhetünk el eredményeket.

SZABO EDINA

Științe

VENTER EVA

MIKE GYONGYVER

SALLAY CAROL

RAD RAMONA

BALAZS MARIKA

OPRIȘ ALINA
OPRIȘ FELICIA

 


Om și societate
  Educarea în spiritul valorilor umaniste și creștine, al unei relații între “Eu și Celălalt”, cunoașterea lumii în care trăim, dezvoltarea armonioasă a personalității.

PRODAN FLORINA

COSTEA DAN

MOISE ADRIAN

ARDAI MARIA

STEFAN MIRCEA

RAD CIPRIAN
KIREI IRINA
MUREȘAN JEAN - GICU

Tehnologii

POCOLA ADINA CAMELIA

LORINCZ ATTILA

PREDA GHEORGHINA

BIRTALAN OTTO

POCOLA REMULUS TEODOR

BREJE FLORE

OROSZ ZOLTAN

MESAROS STEFANIA

BARNUT AUREL

COZMA VASILE IOAN

KANALUS LAURA
LAZĂR SILVIA

Personal didactic auxiliar și nedidactic

GHETIE ROMANA

BREJE FLORE

BAKAI ANGELA
BREAZDĂU CIPRIAN
CHIOREAN BIANCA - RALUCA
ULTIMA ACTUALIZARE: 06.07.2021
Back to content